Notícies del Butlletí 28 Octubre 2009

Turisme rural, golf, turisme de reunions i congressos, natura i gastronomia mostren la seva vitalitat i es postulen con una alternativa cada cop més demandada al turisme tradicional de sol i platja. El Patronat comparteix inquietuds i crea marcs d’actuació per impulsar aquest tipus de turisme.

© 2020 Patronat de Turisme Costa Brava Girona