Notícia del Butlletí 28 Octubre 2009

El web del Centenari es dinamitza

Amb motiu del primer any del Centenari de la Costa Brava, s’ha revisat la seva pàgina web, s’han ordenat els continguts i s’han afegit nous apartats perquè sigui més àgil i atractiva als visitants.

El Centenari de la Costa Brava va arribar a l’equador el passat 12 de setembre. Aprofitant aquest fet, s’ha revisat tot el contingut de la pàgina web per fer-la més dinàmica i operativa. A partir d’aquest mes de novembre, doncs, es farà pública aquesta nova versió del web que permetrà als visitants consultar d’una manera més ràpida tota la informació relativa al Centenari i les accions que es duen a terme.

Amb la voluntat que el web reflecteixi els objectius del Centenari, la nova versió estructura el contingut en dos grans apartats: el Centenari de la Costa Brava i 100 anys de la Costa Brava. El primer explica, per blocs temàtics, els diferents elements en què s’estructuren les accions que s’organitzen per celebrar aquests cent anys. El segon, per la seva banda, explica la història de la denominació costa brava i en fa una contextualització. Aquesta informació es complementa amb un apartat dedicat a les notícies relacionades amb el desenvolupament del Centenari, i un altre que recull les activitats que genera. Finalment, un apartat dedicat exclusivament als mitjans de comunicació completa la revisió del web.

Amb aquests canvis es vol crear una eina útil per a aquelles persones interessades en l’esdeveniment, però també per a totes aquelles que vulguin descobrir la Costa Brava en la commemoració del seu centenari. La nova pàgina web s’ofereix en quatre idiomes: català, castellà, anglès i francès.

© 2020 Patronat de Turisme Costa Brava Girona