Notícia del Butlletí 28 Octubre 2009

I Jornada de Natura Montseny-Guilleries

Les destinacions gironines afronten els reptes del segle XXI i treballen per crear estratègies de gestió i oportunitats de negoci per a les empreses.

La Federació d’Empresaris Turístics Montseny-Guilleries organitza la I Jornada de Natura Montseny-Guilleries el 17 de novembre dedicada a les estratègies de gestió i oportunitats per a les empreses.

Els objectius de la jornada són, d’una banda, conèixer les propostes presentades en el document Estratègia de desenvolupament del turisme de natura a la zona de Montseny-Guilleries per millorar les seves potencialitats, i, de l’altra, reflexionar sobre aspectes com ara les oportunitats que l’ecoturisme i el turisme de natura poden generar en el territori, la importància del senderisme i altres activitats en zones d’alt interès paisatgístic, així com conèixer algunes experiències de gestió, promoció i comercialització de productes que podríem qualificar d’innovadors.

Aquesta jornada ha de permetre als empresaris i institucions de la zona reforçar les activitats de coordinació i treball conjunt que ja s’estan realitzant i crear nous productes relacionats amb el turisme de natura i de descoberta dels valors del territori.

També és important la tasca de formació i sensibilització de tots els actors involucrats en la valorització turística de Montseny-Guilleries, a partir de l’opinió d’experts en la planificació i comercialització d’aquests productes. I es persegueix reforçar el paper de la Federació d’Empresaris Turístics Montseny-Guilleries com a institució de referència en el nou desenvolupament turístic de la zona, el qual només serà possible si existeix una voluntat explícita per part dels sectors implicats, públic i privat.

Aquesta jornada tècnica professional s’adreça a: membres de la Federació —hotels, hostals, càmpings, establiments de turisme rural, restaurants, aules de natura, empreses d’activitats—, teixit empresarial de la zona no explícitament inclòs en alguna associació, representants d’àrees de turisme municipals, tècnics i representants del Parc Natural del Montseny, entitats, associacions, operadors turístics i mitjans de comunicació.

© 2020 Patronat de Turisme Costa Brava Girona