Notícia del Butlletí 28 Octubre 2009

Impuls a la gastronomia d’interior

Nou impuls a la promoció de la gastronomia del Pirineu de Girona gràcies a la col·laboració de Ripollès Desenvolupament i el Patronat de Turisme.

El Patronat de Turisme i l’Aula d’Hostaleria del Ripollès signen un conveni de col·laboració per difondre i promocionar la gastronomia gironina de muntanya amb accions organitzades tant dins del territori com a l’exterior. 

El Patronat i l’Aula Gastronòmica col·laboren per consolidar l’espai de l’Aula com a centre de trobada, d’anàlisi i de reflexió del món de la gastronomia, amb l’objectiu de potenciar la cuina autòctona, millorar-ne la qualitat i contribuir, en definitiva, a millorar i complementar la variada oferta turística de muntanya.

El Patronat comptarà amb la participació de l’Aula en aquelles accions promocionals de l’oferta turística gastronòmica i del Pirineu de Girona que incloguin degustacions gastronòmiques que organitzi en mercats d’origen de promoció de les marques turístiques.

L’Aula Gastronòmica posa les seves instal·lacions a disposició del Patronat perquè hi organitzi actes amb periodistes especialitzats en gastronomia i esdeveniments relacionats amb el món gastronòmic. L’Aula s’ocuparà, a petició del Patronat, de l’organització de sessions formatives o demostracions de cuina als convidats del Patronat i realitzarà serveis d’assessorament en matèria gastronòmica.

En virtut del conveni de col·laboració signat, el Patronat abona a l’Aula d’Hostaleria del Ripollès la quantitat global de 6.000 euros en concepte de contraprestació econòmica per les accions anteriorment esmentades. El conveni signat, vigent fins al 31 de desembre de 2009, serà prorrogable per anys successius si així ho acorden expressament les parts.

Dins del Pla d’Actuació del Patronat es contemplen accions destinades a l’estructuració de l’oferta turística de la demarcació, a la creació de nous productes turístics i a potenciar la presència d’aquests productes en els principals mercats emissors, com a factors que incideixen en la millora de la competitivitat, la desestacionalització de la demanda i la valorització de l’oferta turística de la zona.

© 2020 Patronat de Turisme Costa Brava Girona