Notícies del Butlletí Febrer 2014

S’activa el nou portal oficial de l’oferta turística de la Costa Brava i el Pirineu de Girona, en set idiomes, que busca seduir, informar i donar més serveis als usuaris, seguint les tendències i les necessitats actuals del mercat turístic. També es duen a terme accions promocionals i comercials a Rússia; es participa a set fires internacionals; s’organitzen viatges de premsa i de bloguers a les estacions d’esquí del Pirineu de Girona; es dóna suport a esdeveniments culturals amb projecció internacional; continua el programa de formació professional, i s’organitzen sessions de treball en xarxa entre subsectors turístics, entre d’altres.

© 2020 Patronat de Turisme Costa Brava Girona