Notícies del Butlletí Juliol 2011

El Patronat de Turisme Costa Brava Girona ha nomenat Jaume Torramadé i Ribas nou president de l’entitat. La Junta General va escollir per unanimitat, i a proposta del Consell d’Administració, el nou president del Patronat en la reunió celebrada el 28 de juliol al Saló de Plens de la Diputació de Girona. L’activitat del Patronat duta a terme durant el mes de juliol s’ha centrat en l’execució d’accions de turisme 2.0, com la participació en la primera fira virtual de turisme, la visita d’un guru dels blocs de viatges nord-americà o la publicació dels resultats de l’informe de monitoratge de la marca Costa Brava. Altres accions promocionals realitzades s’han adreçat a mitjans de comunicació tradicionals, per tal que contribueixin a projectar els valors i productes turístics de la destinació, i en accions de suport i col·laboració.

© 2020 Patronat de Turisme Costa Brava Girona