Workshops internacionals

Es participa activament en dos workshops professionals de creuers en format virtual.


DESEMBRE 2020

Al desembre s’ha anunciat la previsió de reactivació de l’activitat creuerística, que havia quedat totalment paralitzada a escala mundial a causa de la pandèmia. Per a la temporada de creuers del 2021 — sempre que la situació ho permeti — hi ha previst un total de 56 escales als ports de la Costa Brava: 49 al port de Palamós i 7 al de Roses.

En aquest sentit, la marca Costa Brava Cruise Ports s’ha continuat promocionant durant el desembre en diversos esdeveniments relacionats amb la indústria de creuers, per a quan es restableixi l’activitat. Els dies 1 i 2, així, l’associació va participar en el congrés International Cruise Summit, en el qual es va tractar com afrontar la pandèmia de cara al futur immediat mitjançant l’adopció de noves estratègies com, per exemple, prioritzar els grups petits en les excursions a les destinacions i, també, les activitats a l’aire lliure, desplegar accions dirigides al segment dels millennials i les famílies i aplicar protocols de seguretat en el sector.

El 10 de desembre, d’altra banda, Costa Brava Cruise Ports va participar en la 57a Assemblea General anual de Medcruise, que va tenir lloc en format virtual i que estava adreçada a tots els membres associats. Hi van assistir 45 membres de ports i destinacions, i s’hi van tractar temes relacionats amb les finances, els ports i les destinacions, la formació, les directrius de la Unió Europea i mediambientals i el màrqueting i la promoció, entre altres.

...
...