Notícia del Butlletí desembre'12 - gener'13

Wikiartmap

El Patronat de Turisme Costa Brava Girona apadrina la plataforma Wikiartmap amb què es difon el patrimoni artístic i cultural a Internet

Wikiartmap és una plataforma inèdita i global per a la difusió nacional i internacional de l’art, el patrimoni i la creació a l’espai públic. És una eina d’ús lliure, un nou mitjà de comunicació que permet a creadors, agents culturals i entitats difondre el seu patrimoni i les seves intervencions en una plataforma d’abast internacional i continguts dinàmics.

La Diputació de Girona i el Patronat de Turisme apadrinen el projecte Wikiartmap perquè aposta per la difusió extraterritorial coordinada de continguts culturals oberts en diversos idiomes de la Costa Brava i el Pirineu de Girona utilitzant les noves tecnologies i, també, perquè és una eina gratuïta de difusió molt útil per a les entitats que treballen a l’espai públic. Amb el suport al projecte, el Patronat de Turisme fa palesa la seva implicació i l’interès per estructurar l’oferta cultural de la demarcació des d’una perspectiva de promoció turística.

En aquest sentit, de cara al 2013, treballarà en la posada en funcionament del nou club de producte, el Club de Turisme de Cultura i Identitat de les comarques gironines, a través del qual es vol aglutinar tota l’oferta, i potenciarà la destinació de manera segmentada en els principals mercats emissors de turisme.

Projecte Wikiartmap, una plataforma de difusió cultural viva

Wikiartmap és una plataforma virtual, una pàgina de continguts oberts que, en format wiki i sobre cartografia de Google, permet localitzar i consultar informació sobre l’art, la creació i el patrimoni històric i cultural situat a l’espai públic, és a dir, a l’espai exterior, a l’aire lliure. També inclou informació sobre equipaments, esdeveniments i arxius documentals relacionats.

La nova eina, que es pot consultar a wikiartmap, proposa una nova manera d’apropar-se a la creació artística a escala mundial mitjançant una proposta gràfica d’interacció visual i intuïtiva que incorpora continguts oberts ja existents. Es tracta d’una plataforma innovadora que, alhora, permet a l’usuari introduir, administrar i editar nous continguts de manera gratuïta.

Wikiartmap és un projecte que compta amb el suport del Ministeri de Cultura, la Diputació de Girona i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, l’Ajuntament de Figueres i l’Euroregió Pirineus Mediterrània, i amb la complicitat i l’assessorament d’agents procedents de diferents àmbits, com ara la innovació, la cultura, la tecnologia i la comunicació.

© 2020 Patronat de Turisme Costa Brava Girona