Notícia del Butlletí 30 Juliol 2009

Estímuls al sector per tal de millorar

Les col·laboracions establertes entre associacions i entitats turístiques gironines públiques i privades milloren i estimulen el sector a les comarques gironines.

El Patronat de Turisme signa dos convenis de col·laboració econòmica per al finançament i implantació dels plans de qualitat turística de la Costa Brava Centre-Girona i Costa Brava Sud-La Selva per a l’any 2009. Aquests tenen com a objectiu fomentar la implantació de sistemes de gestió de la qualitat i medi ambient en el sector turístic, assessorar les empreses turístiques en l’aplicació i desenvolupament de sistemes de qualitat i cooperar amb les diferents administracions públiques, autonòmiques, provincials i locals en totes les accions dirigides cap a la promoció i implantació de la qualitat en els serveis turístics.

D’altra banda, l’Aula Gastronòmica de l’Empordà i el Patronat de Turisme renoven i amplien el nombre d’accions adreçades a potenciar els productes alimentaris i l’oferta gastronòmica de les comarques de Girona a escala nacional i internacional; s’inicia alhora aquest mateix tipus de col·laboració entre el Patronat i l’Aula Gastronòmica del Ripollès. L’objectiu d’aquests convenis és la col·laboració per consolidar les Aules Gastronòmiques com un espai de trobada, d’anàlisi i reflexió del món de la gastronomia, a fi de potenciar la cuina autòctona, millorar-ne la qualitat, i contribuir, en definitiva, a millorar i complementar la variada oferta turística del país.

Així mateix, l’Associació de Càmpings i Ciutats de Vacances de les comarques de Girona i el Patronat de Turisme acorden per a l’any 2009 realitzar, d’una banda, una campanya publicitària conjunta amb Turespaña en els principals mercats emissors –preferentment Alemanya, Holanda, Anglaterra, Bèlgica i Àustria– i, de l’altra, una campanya en mitjans de comunicació i Internet d’àmbit estatal amb l’editorial Peldaño –editorial de revistes especialitzades en el sector del càmping i l’autocaravana– amb l’objectiu de donar a conèixer l’oferta dels càmpings de les comarques gironines, conjuntament amb els recursos i indrets turístics de la Costa Brava i del Pirineu de Girona.

© 2020 Patronat de Turisme Costa Brava Girona