Notícia del Butlletí Novembre 2014

Patronat de Turisme Costa Brava Girona

El Patronat de Turisme actualitza les estructures dels seus òrgans de govern

La Junta General Extraordinària d’accionistes del Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona, reunida el 20 de novembre i d’acord amb la llei LRSAL, modifica la composició del Consell d’Administració de l’entitat que passa de tenir 50 membres a tenir-ne 15. Així, l’actual Consell d’Administració de l’entitat, que n’és el màxim òrgan gestor, es composa de vuit representants de la part pública i set de la part privada que tindran plenes facultats de direcció, gestió i execució respecte de l’entitat.

Així mateix, i a fi de donar cabuda a la major part dels àmbits que conformen el sector turístic de la demarcació de Girona, el Consell d’Administració del Patronat va aprovar la creació del Consell Assessor General integrat per 73 representants de la demarcació.

Amb aquestes modificacions estatutàries el Patronat de Turisme Costa Brava Girona actualitza les estructures dels òrgans de govern amb l’objectiu de ser més eficient i eficaç en la seva funcionalitat ordinària.

© 2020 Patronat de Turisme Costa Brava Girona