Notícia del Butlletí Agost 2010

Difusió de la gastronomia gironina

El Patronat de Turisme dóna suport a les campanyes, jornades i fires gastronòmiques gironines per destacar el valor d’un dels principals actius i atractius turístics de la demarcació gironina.

La gastronomia és un element fonamental de la riquesa cultural i patrimonial, i forma part del conjunt de productes turístics de reconegut prestigi mundial que ofereixen les destinacions Costa Brava i Pirineu de Girona. Atesa la seva importància i el seu paper rellevant en el conjunt de l’oferta turística, especialment en els mercats de proximitat, aquest 2.010 el Patronat de Turisme contribueix a la promoció i divulgació de la gastronomia donant suport a una trentena d’actuacions i esdeveniments gastronòmics plantejats des de l’àmbit comarcal i municipal que tenen per objecte millorar la competitivitat del sector turístic tot cercant la implicació de les empreses del sector. Fires, jornades i campanyes gastronòmiques, a més d’altres actuacions que destaquen el valor de la gastronomia de les comarques gironines com a producte turístic diferenciat i de qualitat, són objecte de l’ajut que el Patronat de Turisme ofereix als municipis, consells comarcals, associacions d’hostaleria i grups gastronòmics. Aquesta ajuda destinada a la promoció de la gastronomia a les comarques de Girona és enguany de 21.000 euros.

A la primavera de 2.010, el Patronat de Turisme va signar convenis de col·laboració per a la difusió i la promoció de la gastronomia gironina amb l’Aula Gastronòmica de l’Empordà, l’Aula d’Hostaleria del Ripollès i l’Aula Gastronòmica de Girona per valor de 33.000 euros.

© 2020 Patronat de Turisme Costa Brava Girona