Notícia del Butlletí Agost 2019

Dades d’ocupació turística

Creix un 2,01 % l’ocupació turística a la demarcació de Girona durant la primera meitat de l’any.

Segons les dades obtingudes a través de la plataforma de gestió d’informació d’allotjaments turístics locals Tourism Data System, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona ha registrat un increment del 2,01 % en el nombre de les estades dels turistes a la demarcació de Girona al llarg dels primers sis mesos de l’any, amb un total de 9.730.851 pernoctacions. Concretament, a la Costa Brava se n’ha detectat un increment de l’1,8 %, amb un total de 8.686.685 estades, i al Pirineu de Girona el nombre d’estades ha estat d’1.044.166, la qual cosa suposa un increment del 3,27 % respecte de l’any 2018.

Durant els mesos de gener i febrer, a la Costa Brava es van registrar uns nivells d’ocupació turística pròxims a les 200.000 pernoctacions, amb una tendència de creixement que va arribar a la xifra d’1.558.013 la segona setmana de juny. El perfil del viatger que visita la Costa Brava és el següent: prové dels principals mercats emissors per a la destinació, amb un predomini del turista català i de la resta de l’Estat (4.137.170 estades), seguit del francès (1.760.600 estades) i del de la regió del Benelux (837.466 estades).

Pel que fa al Pirineu de Girona, s’hi han mantingut uns nivells d’ocupació turística regulars al llarg de la primera meitat de l’any, amb pics representatius a l’hivern, amb 97.917 estades, i per Setmana Santa, amb 114.592. El perfil del turista predominant al Pirineu de Girona al llarg de la primera meitat de l’any ha estat el següent: turista català i de la resta de l’Estat espanyol, que suposa el 93 % de les pernoctacions, seguit del turista francès, del de la regió del Benelux i del britànic.

© 2020 Patronat de Turisme Costa Brava Girona