Notícia del Butlletí Gener 2013

Clubs de producte

Els membres dels clubs de producte de Golf i Salut i Bellesa fan balanç de l’exercici 2012 i aproven els respectius plans d’accions 2013.

Els dies 22 i 23 de gener es van celebrar les assemblees generals anuals dels clubs de producte de Golf i Salut i Bellesa del Patronat de Turisme Costa Brava Girona. Durant les reunions es va fer una anàlisi i un balanç de les accions dutes a terme durant l’any 2012 i es va aprovar el pla d’accions i el pressupost previstos per al 2013.

El 2013 el Club de Golf Costa Brava i Pirineu de Girona, format per quaranta empreses del sector, organitzarà tornejos de golf al sud de França per promocionar la destinació entre els aficionats i professionals del golf francesos; alhora, durà a terme diversos workshops especialitzats als països escandinaus, Irlanda i Alemanya, adreçats a canals d’intermediació i professionals del sector.

Per la seva banda, el 2013, el Club de Salut i Bellesa de la Costa Brava i el Pirineu de Girona, que reuneix setze establiments i empreses del sector, s’obre al mercat francès després d’haver-se centrat els darrers anys en els mercats català i espanyol. També realitzarà reportatges fotogràfics a les empreses membres per actualitzar el banc d’imatges del club i renovar les campanyes de comunicació.

Actualment, els dos clubs destinen la major part del seu pressupost a campanyes de relacions públiques, i cal destacar que han vist incrementat el retorn econòmic de la inversió amb un 15% pel que fa al Club de Salut i Bellesa i un 19% en el cas del Club de Golf respecte de l’exercici anterior. Es calcula que la valoració econòmica de l’aparició als mitjans durant l’any 2012 ha estat d’1,1 milions d’euros en els mitjans especialitzats en salut i bellesa, i d’1,8 milions d’euros pel que fa als mitjans relacionats amb el golf.

El dimarts 12 de febrer tindrà lloc l’assemblea general del Club de Natura i Turisme Actiu.
 

© 2020 Patronat de Turisme Costa Brava Girona