Notícia del Butlletí Agost 2012

Baròmetre del cens digital

El 31% de les entitats i empreses turístiques gironines tenen presència, com a mínim, en un espai social.

El Patronat de Turisme Costa Brava Girona radiografia la presència digital del sector turístic gironí per subsectors amb l’objectiu de conèixer el grau de presència de l’oferta turística gironina als espais socials. El Patronat vol fer-ne un seguiment digital per tal d’ajudar el sector en la seva activitat, visualització i comunicació mitjançat les eines i plataformes de promoció i comunicació.

5.256 entitats i empreses turístiques gironines, agrupades en 737 subseccions, han estat censades digitalment per conèixer el seu grau de presència en dotze xarxes socials. La Guia professional de vendes de la Costa Brava i el Pirineu de Girona ha estat la font a partir de la qual s’ha dut a terme l’anàlisi qualitativa durant un període de quatre mesos —d’abril a juliol de 2012. La metodologia emprada ha consistit a analitzar les empreses d’una en una i també per subseccions.

Les xarxes socials analitzades en el cens són Facebook, Flickr, Google+, Foursquare, Picasa, LinkedIn, Formspring, Pinterest, Twitter i Youtube, a més de tots aquells establiments amb bloc i amb presència digital integrada en cadena.

L’informe posa de manifest que dels 5.256 elements analitzats de la Guia professional de vendes de la Costa Brava i el Pirineu de Girona, 1.636 tenen presència, com a mínim, en un espai social. És a dir, el 31% dels elements que el Patronat de Turisme té a la seva base de dades tenen presència almenys en un espai social, mentre que l’altre 69% no té cap presència en aquests espais. L’informe també reflecteix que Facebook, Twitter i Youtube són les xarxes socials més utilitzades pel sector turístic gironí en la seva promoció turística digital.

Altres dades d’interès són que hotels, allotjaments rurals, albergs i centres de salut i bellesa són els subsectors que més utilitzen la presència digital integrada. En els subsectors d’esdeveniments i convencions, negocis, golf i pitch-and-putt, Twitter iguala en presència a Facebook. Els sectors amb més acció en els diferents espais socials són els de salut i bellesa, i restaurants amb distinció de qualitat. I els subsectors amb menys presència són aquells que ofereixen activitats de turisme actiu.

A partir de les conclusions de l’informe, el Patronat de Turisme continuarà fomentant la cultura digital i treballant en campanyes específiques per al sector turístic gironí a fi de millorar-ne la competitivitat. Aquestes accions se centren en formació professional específica, accions de comunicació a les xarxes, organització de blogtrips i, també, la imminent celebració del congrés TBEX a Girona i a la Costa Brava.

© 2020 Patronat de Turisme Costa Brava Girona