Notícia del Butlletí Març 2011

Ajuts a la qualitat, la competitivitat i la gastronomia gironina

El consell d’administració del Patronat de Turisme aprova un paquet d’ajuts per a associacions i entitats turístiques gironines públiques i privades per millorar i estimular el sector a la demarcació.

El Consell d’Administració del Patronat de Turisme aprova dos convenis de col·laboració econòmica per al finançament dels plans de qualitat turística de la Costa Brava Centre-Girona i Costa Brava Sud-La Selva per l’any 2011 que tenen per objectiu fomentar la implantació de sistemes de gestió de la qualitat i medi ambient en el sector turístic, assessorar les empreses turístiques en l’aplicació i el desenvolupament de sistemes de qualitat, i cooperar amb les diferents administracions públiques, autonòmiques, provincials i locals, en totes les accions dirigides cap a la promoció i implantació de la qualitat en els serveis turístics.

El Patronat de Turisme aprova també el programa d’ajuts a la comunicació i publicitat de la gastronomia de les comarques gironines. Ajuntaments, consells comarcals, col·lectius de cuina, associacions i entitats de caràcter públic o privat de les comarques gironines són els beneficiaris d’aquest programa de promoció i divulgació de la gastronomia.

D’altra banda, la quantitat i la diversitat dels recursos turístics de les comarques gironines i el nombre considerable d’agents que participen en la seva gestió fan aconsellable fomentar la cooperació entre els sectors públic i privat en el desenvolupament d’aquests recursos. Per aquest motiu, el Patronat de Turisme, ens que té entre les seves finalitats bàsiques el desenvolupament i la promoció turística de la demarcació, dóna suport a totes les actuacions plantejades des de l’àmbit comarcal que tinguin per objecte millorar la competitivitat del sector turístic, tot cercant la implicació de les empreses del sector. Aquesta col·laboració consisteix en una aportació econòmica per dur a terme accions encaminades a la millora de la competitivitat.

© 2020 Patronat de Turisme Costa Brava Girona