Notícia del Butlletí desembre'12 - gener'13

Ajuts a la competitivitat

El Patronat de Turisme incrementa l’ajut a la competitivitat als vuit consells comarcals gironins que es dediquen a la promoció turística

L’exercici 2012, el Patronat de Turisme va destinar ajuts a la competitivitat per valor de 120.000 euros als vuit consells comarcals de la demarcació de Girona amb l’objectiu de fomentar la cooperació pública i privada en el desenvolupament dels recursos turístics de les comarques gironines, caracteritzats per la seva gran diversitat i qualitat.

Aquests ajuts contemplaven des de millores en pàgines web i aplicacions de noves tecnologies al servei del sector turístic fins a l’edició de material promocional, la participació en fires de turisme i campanyes publicitàries, l’estructuració i creació de productes turístics o la implementació del projecte supracomarcal Itinerannia, entre d’altres.

Els ajuts a la competitivitat que el Patronat de Turisme atorga als vuit consells comarcals o organismes comarcals dependents amb dedicació a la promoció turística es reediten l’exercici 2013 amb un increment del 20% i una xifra total de 144.000 euros.

© 2020 Patronat de Turisme Costa Brava Girona