Gener 2020

Durant el 2020, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona preveu mantenir el ritme d’actuacions promocionals de l’exercici anterior, d’acord amb el Pla d’Accions i Objectius elaborat de manera conjunta amb el sector privat. La declaració del 2020 com a Any del Turisme Esportiu marcarà les noves actuacions turístiques promocionals per al territori gironí.  Dins el mes de gener cal destacar, entre altres, la publicació de les dades estadístiques de turisme del 2019 a Catalunya, la posada en marxa de la campanya de promoció del Pirineu de Girona per a la temporada d’esquí, la presentació del calendari de fires de turisme del 2020 i el reconeixement de diverses personalitats i entitats gironines amb els guardons del turisme de Catalunya 2019.


Dades estadístiques de turisme del 2019

El 2019, a Catalunya es va batre un nou rècord anual d’afluència turística, amb 19,3 milions de turistes estrangers, i va augmentar un 4,3 % la despesa. A la demarcació de Girona hi van arribar 7,9 milions de turistes i es van registrar 25,8 milions de pernoctacions.

Saber-ne més

Promoció del Pirineu de Girona

Campanya de comunicació per promocionar l’esquí al Pirineu de Girona.

Saber-ne més

...
Promoció del Pirineu de Girona

Campanya de comunicació per promocionar l’esquí al Pirineu de Girona.

Saber-ne més

Fires del 2020

L’oferta turística de la Costa Brava i el Pirineu de Girona es promocionarà en 38 fires al llarg del 2020.

Saber-ne més

...
Fires del 2020

L’oferta turística de la Costa Brava i el Pirineu de Girona es promocionarà en 38 fires al llarg del 2020.

Saber-ne més

FITUR 2020

La Costa Brava i el Pirineu de Girona promocionen el turisme esportiu en el marc de FITUR, la fira de turisme més important de l’Estat.

Saber-ne més

...
FITUR 2020

La Costa Brava i el Pirineu de Girona promocionen el turisme esportiu en el marc de FITUR, la fira de turisme més important de l’Estat.

Saber-ne més

Turisme de negocis

Es participa per primera vegada en el workshop presencial Break the Ice Forum - Benelux & EU Buyers.

Saber-ne més

...
Turisme de negocis

Es participa per primera vegada en el workshop presencial Break the Ice Forum - Benelux & EU Buyers.

Saber-ne més

Accions promocionals per a prescriptors

S’organitza un viatge de familiarització per a operadors turístics que treballen el mercat japonès i un viatge de premsa pel Pirineu de Girona per a nou periodistes espanyols.

Saber-ne més

...
Accions promocionals per a prescriptors

S’organitza un viatge de familiarització per a operadors turístics que treballen el mercat japonès i un viatge de premsa pel Pirineu de Girona per a nou periodistes espanyols.

Saber-ne més

Assemblees de clubs

Els clubs de màrqueting de producte del Patronat de Turisme es reuneixen amb els associats per valorar l’any 2019 i planificar les accions de l’exercici 2020.

Saber-ne més

...
Assemblees de clubs

Els clubs de màrqueting de producte del Patronat de Turisme es reuneixen amb els associats per valorar l’any 2019 i planificar les accions de l’exercici 2020.

Saber-ne més

Guardons del turisme de Catalunya 2019

La Generalitat atorga tres dels cinc guardons del turisme de Catalunya 2019 a Girona.

Saber-ne més

...
Guardons del turisme de Catalunya 2019

La Generalitat atorga tres dels cinc guardons del turisme de Catalunya 2019 a Girona.

Saber-ne més

Suport a destinacions

Assistència i col·laboració en esdeveniments del sector turístic.

Saber-ne més

...
Suport a destinacions

Assistència i col·laboració en esdeveniments del sector turístic.

Saber-ne més