Notícies del Butlletí Setembre 2017

La temporada alta turística a la destinació finalitza amb un balanç d’ocupació satisfactori. A la fi de l’estiu, el Patronat de Turisme reactiva la participació en fires de turisme internacionals, porta a terme accions promocionals adreçades a prescriptors que poden crear marca i difondre els productes turístics de la demarcació, dona suport a projectes i destinacions en projectes promocionals i dissenya la programació de cursos del programa formatiu «Turisme 360º» per a la temporada 2017-2018. En l’àmbit intern de l’entitat, s’han celebrat taules de treball i comitès dels clubs de màrqueting de producte, amb l’objectiu d’analitzar i valorar les accions promocionals executades durant l’exercici vigent i proposar i planificar les del 2018. Finalment, cal destacar que l’acció promocional #EuroFoodTrip, impulsada pel Patronat de Turisme, ha estat premiada com la Campanya de Màrqueting Líder d’Europa 2017 als WTA.

© 2020 Patronat de Turisme Costa Brava Girona