Setembre 2017

La temporada alta turística a la destinació finalitza amb un balanç d’ocupació satisfactori. A la fi de l’estiu, el Patronat de Turisme reactiva la participació en fires de turisme internacionals, porta a terme accions promocionals adreçades a prescriptors que poden crear marca i difondre els productes turístics de la demarcació, dona suport a projectes i destinacions en projectes promocionals i dissenya la programació de cursos del programa formatiu «Turisme 360º» per a la temporada 2017-2018. En l’àmbit intern de l’entitat, s’han celebrat taules de treball i comitès dels clubs de màrqueting de producte, amb l’objectiu d’analitzar i valorar les accions promocionals executades durant l’exercici vigent i proposar i planificar les del 2018. Finalment, cal destacar que l’acció promocional #EuroFoodTrip, impulsada pel Patronat de Turisme, ha estat premiada com la Campanya de Màrqueting Líder d’Europa 2017 als WTA.


Premi internacional per a #EuroFoodTrip

L’acció promocional #EuroFoodTrip és premiada com la Campanya de Màrqueting Líder d’Europa 2017 als WTA.

Saber-ne més

Acció promocional al Regne Unit

La Costa Brava es presenta a agents de viatges dels operadors turístics Jet2holidays i Thomas Cook.

Saber-ne més

...
Acció promocional al Regne Unit

La Costa Brava es presenta a agents de viatges dels operadors turístics Jet2holidays i Thomas Cook.

Saber-ne més

Fires de turisme

La participació en quatre fires de turisme internacionals i la visita de prospecció a dues noves fires reactiven l’activitat firal després de l’estiu.

Saber-ne més

...
Fires de turisme

La participació en quatre fires de turisme internacionals i la visita de prospecció a dues noves fires reactiven l’activitat firal després de l’estiu.

Saber-ne més

Accions promocionals per a prescriptors

Organització de tretze viatges per a professionals d’agències de viatges, operadors turístics, bloguers i periodistes de diversos mitjans de comunicació.

Saber-ne més

...
Accions promocionals per a prescriptors

Organització de tretze viatges per a professionals d’agències de viatges, operadors turístics, bloguers i periodistes de diversos mitjans de comunicació.

Saber-ne més

Jornada de Turisme Inclusiu

S’organitza una jornada de sensibilització sobre turisme inclusiu adreçada al sector turístic gironí.

Saber-ne més

...
Jornada de Turisme Inclusiu

S’organitza una jornada de sensibilització sobre turisme inclusiu adreçada al sector turístic gironí.

Saber-ne més

Suport a projectes i destinacions

Assistència i col·laboració en esdeveniments esportius, culturals i enològics per potenciar la destinació.

Saber-ne més

...
Suport a projectes i destinacions

Assistència i col·laboració en esdeveniments esportius, culturals i enològics per potenciar la destinació.

Saber-ne més