Notícia del Butlletí desembre'12 - gener'13

Turisme de negocis, congressos i convencions

El Patronat de Turisme incorpora el Girona Convention Bureau

La Diputació de Girona, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona i la Cambra de Comerç de Girona constitueixen l’associació sense ànim de lucre Promoció d’Esdeveniments de Girona, per assegurar la continuïtat del Girona Convention Bureau i també per donar un nou impuls al producte de turisme de negocis, congressos i convencions de la demarcació de Girona, utilitzant l’estructura funcional del principal organisme de promoció turística de les comarques gironines.

La integració del Girona Convention Bureau al Patronat de Turisme afegeix valor a l’entitat promocional i referma el seu lideratge com a organisme al capdavant de la promoció i difusió dels atractius i l’oferta turística de la Costa Brava i el Pirineu de Girona. Amb la incorporació del Girona Convention Bureau, el Patronat de Turisme també amplia el portafolis de productes estructurats que ofereix la destinació als seus visitants.

El Girona Convention Bureau tindrà una estructura més àmplia, més recursos i més del doble del pressupost que l’exercici anterior, 161.000 euros, per desenvolupar la seva activitat promocional i comercial a partir del 2013.

El pla d’accions 2013 posarà l’accent en la comercialització i l’organització de trobades entre professionals

El Girona Convention Bureau durà a terme un intens programa d’actuacions al llarg del 2013 per situar la demarcació de Girona com a destinació de turisme de reunions a escala nacional, estatal i internacional. Aquest programa inclou la realització d’accions promocionals dirigides al canal professional, accions de suport a la comercialització i accions de comunicació i difusió.

En l’àmbit de les actuacions al canal professional, hi ha la participació en dues fires de turisme especialitzades (IMEX, de Frankfurt, el mes de maig, i EIBTM, de Barcelona, el desembre) i l’organització de dos workshops. També es preveu l’organització d’un mínim de cinc viatges de familiarització i premsa a la demarcació de Girona per a empreses, agències i organitzadors de congressos, reunions i viatges d’incentius espanyols, del sud de França i del mercat britànic.

Arran de l’arribada del TGV a Girona es planifica realitzar accions de comàrqueting i presentacions de destinació en ciutats per on transcorre la línia d’alta velocitat amb la col·laboració de RENFE i SCNF. També s’incrementaran les accions promocionals conjuntes entre el Catalunya Convention Bureau, l’Spain Convention Bureau i l’associació Meetings in Sefarad.

En el marc del suport a la comercialització, cal destacar que el Girona Convention Bureau desenvoluparà una agenda de visites comercials personalitzades per a intermediaris —organitzadors de congressos i esdeveniments— i també per a gestors de viatges i incentius de grans empreses. Aquesta acció va adreçada principalment als mercats català, espanyol i del sud de França.

Quant a les accions de comunicació i difusió que es duran a terme per donar més visibilitat al producte i posicionament a la marca, cal assenyalar el llançament de la publicació digital Sales Congress Guide 2013, l’edició de les publicacions del catàleg bàsic del Girona Convention Bureau, i també del catàleg amb programes d’experiències d’incentiu, així com la realització d’una campanya de comunicació en mitjans tant digitals com no digitals de l’Estat espanyol i França. En aquest mateix exercici, s’incidirà en el rellançament del web Girona Convention Bureau i se’l situarà al web de l’oferta turística de la Costa Brava i Pirineu de Girona: www.costabrava.org.

Finalment, des del Girona Convention Bureau es duran a terme accions de relacions públiques en el marc de la 26a edició del Congrés Nacional d’OPC Espanya i també del Foro MICE Spain Convention Bureau, entre d’altres.
 

© 2020 Patronat de Turisme Costa Brava Girona