Recuperació de l’enoturisme

S’estima en 2 milions d’euros l’impacte econòmic de l’enoturisme en els cellers de la Ruta del Vi DO Empordà l’any 2021.


Segons l’informe de les dades de control de visitants que el Patronat de Turisme Costa Brava Girona duu a terme anualment entre els cellers associats a la Ruta del Vi DO Empordà, des de l’any 2014 (en què hi havia 24 cellers associats) fins a l’exercici 2021 (amb 32 cellers) hi hagut un creixement del 33,81 % del nombre de visitants als cellers que treballen en enoturisme a la Costa Brava. S’ha de remarcar que els primers cinc anys, entre el 2014 i el 2019, el creixement va situar-se en el 58,56 %, però amb la irrupció de la crisi sanitària de la covid-19, es va aturar el creixement i, entre els anys 2019 i 2021, va caure un 15,61 %. 

Pel que fa a la procedència dels visitants als cellers els darrers cinc anys, es constata que l’any 2017, el 62 % dels visitants procedien de Catalunya, mentre que un 38 % de visitants eren estrangers. Durant els anys 2018 i 2019, la presència de públic català va créixer 2 punts en detriment del públic internacional. L’any 2020, primer any de pandèmia, el públic català representava 8 de cada 10 visites als cellers empordanesos. L’any 2021, els catalans representaven el 76 % dels visitants i els visitants estrangers se situaven en el 24 %. Aquesta evolució indica que s’estan tornant a normalitzar els valors anteriors a la pandèmia. 

Quant a la procedència de l’enoturista internacional, destaca que els francesos són els que més visiten cellers empordanesos, seguits pels neerlandesos, els belgues i els alemanys. El percentatge de visitants internacionals ha pujat cinc punts entre el 2020 i el 2021, i se situa en el 24 %. 

Finalment, l’informe sobre les dades de control de visitants dels cellers associats a la Ruta del Vi DO Empordà recull que la despesa de l’enoturista creix cada any des del 2014. Actualment, la despesa mitjana per enoturista se situa en 41,14 euros, import que dobla la despesa de fa set anys. Així doncs, s’estima que l’impacte econòmic de l’enoturisme en els cellers de la Ruta del Vi DO Empordà l’any 2021 és de 2 milions d’euros.

...
...
...