Publicació de la memòria del Patronat

Publiquem la memòria 2023 del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, un document digital accessible que recull l’activitat en l’exercici 2023.


JUNY 2024

La Memòria d’activitat del Patronat de Turisme Costa Brava Girona descriu de manera sintetitzada, gràfica i accessible aspectes relatius a l’estructura organitzativa de l’entitat, al màrqueting operatiu i digital, a la difusió de marca, a la comunicació, a la sostenibilitat, a la formació, i a la competitivitat i la intel·ligència de mercat.

La publicació consta de noranta-dues pàgines i s’estructura en nou grans capítols temàtics que contenen textos, imatges, gràfics i enllaços per facilitar-ne el dinamisme i la lectura. 

Clica aquí per consultar i descarregar la memòria 2023.

...