Publicació de la memòria del 2021

Es publica el document que resumeix l’activitat desenvolupada pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona de l’exercici 2021.


MAIG 2022

La Memòria d’activitat del Patronat de Turisme Costa Brava Girona descriu de manera sintetitzada i gràfica aspectes relatius a l’estructura organitzativa de l’entitat, al màrqueting operatiu i digital, a la difusió de marca, a la comunicació i a la competitivitat.   

L’exercici 2021, l’entitat va acomplir en gran mesura el Pla d’accions i objectius (PAO), dissenyat en el context de la crisi i que tenia la comesa principal de reactivar l’activitat turística a la demarcació. 

Consulta la memòria del 2021 clicant aquí.

...