Promoció del turisme inclusiu

Aposta per la sensibilització i la formació en matèria de turisme accessible i inclusiu a la destinació.


FEBRER 2021

Seguint amb l’aposta per integrar, desenvolupar i promocionar el turisme inclusiu de manera transversal a les destinacions i empreses de la Costa Brava i el Pirineu de Girona, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona publica la càpsula «Destinació per a tothom: Costa Brava i Pirineu de Girona», amb què pretén sensibilitzar i formar institucions i agents del sector turístic de la demarcació en l’àmbit de l’accessibilitat turística. 

El vídeo mostra exemples de bones pràctiques, com són suprimir les barreres arquitectòniques, sensorials i cognitives o garantir l’autonomia del client perquè es trobi com a casa. A més, s’explica que oferir una destinació accessible per a tothom és una oportunitat de negoci, no només perquè contribueix a fidelitzar nous clients, sinó també perquè trenca l’estacionalitat i afavoreix el creixement del sector.

Garantir un turisme inclusiu és garantir que tothom pugui gaudir en igualtat de condicions d’una estada o unes vacances. L’accessibilitat s’ha d’incorporar a tota la cadena turística i als elements que intervenen en el viatge: la reserva, el transport, l’allotjament, la vivència dels atractius turístics principals o les activitats de lleure de la destinació i el retorn.

Fes clic aquí per veure la càpsula.

...
...
...
...