Notícia del Butlletí Juliol 2010

Projecte ÍCAR. Investigació del comportament a l’aeroport Girona-Costa Brava

L’AGi ha encarregat a l’Institut Superior d’Estudis Turístics de la Universitat de Girona (INSETUR) un estudi que analitza el comportament dels tres tipus d’usuaris de l’aeroport Girona-Costa Brava: turistes emissors, turistes receptors i turistes en trànsit.

L’estudi realitzarà enquestes aleatòries entre el 12 de juliol i el 12 de setembre amb l’objectiu d’obtenir dades per reconèixer factors clau com els aspectes que determinen l’elecció de la destinació i de l’aeroport, el perfil multimotivacional, la diferencia entre turistes i excursionistes o el pes del low cost en la presa de decisió de la destinació; tot això amb la finalitat de proporcionar una font d’informació útil per a la política turística, de transport i d’infraestructures de la nostra destinació.

A part de les dades més habituals, aquest estudi proposa l’obtenció de noves variables mitjançant l’ús de canals electrònics, com seria el cas de les coordenades UTM introduïdes sobre cartografia (Google Earth): una vegada l’enquestat ha identificat el seu país, es desplega el mapa corresponent i se’l convida a ubicar geogràficament la seva localitat. El resultat són unes coordenades que permeten obtenir informació geogràfica precisa i que es poden agrupar després per regions.

Altres objectius que té en compte aquest treball és la identificació del mapa de competidors turístics de cada regió o l’antelació amb què es decideix l’opció turística. Cada vegada es decideix més tard i aquest fet és un factor molt important per determinar el temps de les campanyes de promoció. Les enquestes també fan referència a altres localitats visitades durant l’estada; la identificació es fa a partir de l’aplicació de Google Earth. Es podrà navegar, ampliar la zona i identificar les localitats que l’enquestat declara haver visitat, i així diferenciar les localitats de pas de les localitats d’estada.

© 2020 Patronat de Turisme Costa Brava Girona