Plataforma workshops

Neix la plataforma per gestionar les reunions comercials i contribuir a dinamitzar el mercat de contractació de serveis i productes turístics gironins.


MARç 2014

Es posa en funcionament la plataforma en línia de workshops de la Costa Brava i el Pirineu de Girona creada i gestionada pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona amb un doble objectiu: d’una banda, millorar la planificació, organització i participació a fòrums professionals de contractació on es reuneixen els agents representants de l'oferta i la demanda per donar-se a conèixer i facilitar l’intercanvi comercial; i, de l’altra, posar a disposició de l’empresari turístic de la demarcació un nou servei i una nova manera de treballar utilitzant el suport de les noves tecnologies que permet aplegar oferta i demanda sota les marques turístiques de referència: Costa Brava i Pirineu de Girona.

Amb aquesta plataforma es dinamitzarà l’agenda de reunions entre els professionals, s’obtindrà més informació de les empreses i els seus productes, i es dinamitzaran les reunions comercials. A aquesta plataforma s’hi accedeix amb la inscripció i posterior participació als workshops organitzats o coorganitzats pel Patronat de Turisme d’àmbit nacional, estatal i internacional. El Patronat de Turisme utilitzarà el suport per ampliar la seva base de dades d’empreses per tal de poder-hi mantenir un contacte més regular i directe.

http://workshops.costabrava.org