Pla estratègic de turisme 2011-2015

El nou Pla estratègic de turisme de les comarques de Girona 2011-2015 aposta per la potenciació del prestigi. Destaca el reconeixement internacional de la marca Costa Brava.


MARç 2014

El Pla estratègic de turisme de les comarques de Girona 2011-2015, aprovat pel Consell d’Administració del Patronat de Turisme Costa Brava Girona el 23 de desembre del 2010 i finançat amb el suport de la Generalitat de Catalunya, es va presentar al sector turístic el passat 16 de juny de 2011. El Pla té com a principal objectiu definir la visió del que ha de ser el turisme de les comarques de Girona i la funció del Patronat de Turisme mitjançant l’establiment de les línies d’actuació amb vista als propers cinc anys.

La presentació va anar a càrrec d’Enric Vilert, president del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Marian Muro, directora general de Turisme de la Generalitat de Catalunya, i Dolors Batallé, directora del Patronat de Turisme. Entre els assistents a la presentació hi havia autoritats, empresaris i representants del sector turístic i dels mitjans de comunicació.

Continguts del Pla estratègic de turisme

El Pla estratègic de turisme de les comarques de Girona 2011-2015, elaborat per un equip d’experts coordinat i dirigit per la consultora Advanced Leisure Services, consta d’una part analítica, que es divideix en tres fases i que permet conèixer la situació actual i real del turisme a la demarcació i els reptes que ha d’afrontar, i una part propositiva, conseqüència de la part d’anàlisi i diagnosi, que correspon a la implementació de nou programes estratègics per desenvolupar conjuntament amb el sector turístic en el decurs dels propers cinc anys.

En la primera fase analítica, realitzada entre juny i agost de 2010, es va aplegar informació sobre la realitat actual de la demarcació com a territori i com a destinació turística, i va fer-se una comparativa entre les comarques de Girona i altres destinacions des de diferents punts de vista així com una recopilació de bones pràctiques dutes a terme en altres destinacions turístiques. En la segona fase, de dos mesos de durada, es va estudiar, des de diferents perspectives i canals, quina és la realitat percebuda pel que fa a la visió de la situació actual de les comarques de Girona, així com les necessitats reals del sector turístic i el territori en si, mitjançant un procés participatiu amb el sector turístic. I en la tercera fase, que va realitzar-se de setembre a novembre de 2010, es va dur a terme la diagnosi estratègica i es va elaborar el pla d’implementació que defineix un conjunt de programes i actuacions per als propers cinc anys.

La part propositiva del Pla estratègic de turisme de les comarques de Girona 2011-2015 està formada per nou programes estratègics que contenen diferents línies d’actuació i que es consideren transversals. Vuit dels programes se centren en aquells aspectes que el Patronat pot gestionar directament, i el programa restant, en aquells aspectes que el Patronat pot ajudar a desenvolupar.

1.    Màrqueting i promoció

2.    Desenvolupament en línia

3.    Suport a les destinacions

4.    Potenciació del prestigi internacional

5.    Posicionament i gestió de la marca

6.    Generació de recursos

7.    Estructura i gestió del Patronat

8.    Governança i enfortiment institucional

9.    Lideratge turístic de les comarques de Girona

La presentació va finalitzar amb l’estrena del vídeo promocional de la Costa Brava que el Patronat de Turisme ha produït amb imatges aèries i que acompanyarà Ferran Adrià amb motiu de les presentacions del projecte El Bulli Foundation que durà a terme arreu del món durant els propers dos anys. Aquesta acció s’emmarca dins el programa número quatre de potenciació del prestigi internacional del Pla estratègic.

Amb la voluntat de divulgar àmpliament el resultat del Pla estratègic, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona ha editat una publicació que resumeix els continguts del Pla estratègic de turisme de les comarques de Girona 2011-2015, així com un vídeo de presentació. Ambdós documents poden consultar-se al portal www.costabrava.org/pla_estrategic.

El Pla d’actuacions del Patronat de Turisme Costa Brava Girona d’aquest any 2011 ja segueix les directrius que fixa el Pla estratègic de turisme de les comarques de Girona 2011-2015.