Notícia del Butlletí Agost 2016

Memòria 2015

Es publica la Memòria 2015 del Patronat de Turisme Costa Brava Girona que recull l’activitat promocional de l’entitat.

El document és una síntesi de la feina feta pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona el 2015, any en què l’entitat s’ha convertit en la veritable plataforma de promoció turística a l’exterior de l’oferta turística de la Costa Brava i el Pirineu de Girona. L’entitat ha dut a terme prop de 600 accions promocionals, entre fires, presentacions, tallers, viatges de premsa, de familiarització i de bloguers, accions de màrqueting digital, jornades de formació, campanyes publicitàries i patrocinis, entre d’altres, que han permès assolir fites importants i millorar el posicionament de les destinacions i les empreses gironines.

La Memòria 2015, que s’estructura en sis capítols, es presenta en un nou format més gràfic i visual.

Document Memòria 2015:

https://issuu.com/costabravapirineugirona/docs/mem__ria_2015

© 2020 Patronat de Turisme Costa Brava Girona