Notícia del Butlletí Maig 2011

Jornada de Turisme de Natura

La jornada «La preservació dels espais naturals com a oportunitat per al sector turístic», celebrada a Olot el 26 de maig, reuneix els tècnics d’Europarc amb una vuitantena d’empreses i entitats turístiques gironines.

Amb motiu de la reunió dels tècnics europeus del Grup de Treball de la Carta Europea del Turisme Sostenible, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, juntament amb el Parc Natural de la Zona Volcànica i Turisme Garrotxa, van organitzar una jornada sobre turisme de natura, aprofitant la seva presència al territori, a la ciutat d’Olot el 26 de maig.

La jornada titulada «La preservació dels espais naturals com a oportunitat per al sector turístic» tenia per objectiu transferir el coneixement dels tècnics d’Europarc a les empreses i entitats turístiques gironines que treballen o projectin treballar en espais o parcs naturals. Les experiències dels tècnics d’Europarc han aportat noves idees per al desenvolupament turístic i econòmic de l’empresa local propera a un espai natural.

Dues taules rodones van permetre la participació i diàleg entre els tècnics europeus i professionals del sector turístic gironí i català; van tractar-se qüestions com el negoci turístic en un espai protegit, la creació de productes turístics en espais naturals protegits i les oportunitats de l’ecoturisme a Catalunya, entre d’altres.

© 2020 Patronat de Turisme Costa Brava Girona