Informe sobre l’impacte de la COVID-19 en el sector turístic

Un informe analitza i valora l’afectació que la COVID-19 va tenir en les empreses turístiques gironines i la seva activitat durant el mes d’abril del 2020.


JUNY 2020

El 6 de maig es va publicar el resultat de l’enquesta sobre l’impacte de la COVID-19 i les mesures adoptades en el sector turístic gironí, en la qual van participar 453 empreses i entitats turístiques de la demarcació de Girona durant l’estat d’alarma decretat pel Govern espanyol. Els participants van respondre de manera voluntària i anònima al qüestionari telemàtic, que es va distribuir durant el període comprès entre el 14 i el 24 d’abril. L’enquesta es componia de vint preguntes qualitatives i quantitatives centrades en les repercussions de la crisi tant per a les empreses i la seva activitat com per a les competències que afecten directament les entitats turístiques (promoció, difusió i comercialització). El Patronat de Turisme Costa Brava Girona va dur a terme l’anàlisi i valoració dels resultats i va publicar l’informe corresponent al seu web oficial. Les dades obtingudes contribuiran a reconduir l’estratègia de màrqueting, promoció i comunicació de l’entitat a curt i mitjà termini, amb l’objectiu de reactivar l’activitat turística a la destinació i esdevenir més eficients. Consulta l’informe de resultats clicant aquí.

...