Estudi sobre patrons de mobilitat al Pirineu

L’estudi indica que els excursionistes predominen a les comarques de la Cerdanya, el Ripollès i la Garrotxa. Els visitants nacionals representen entre el 70 i el 90 % dels turistes totals i s’estima que entre el 71 i el 85 % dels turistes que visiten la destinació pernocten a les mateixes comarques.


DESEMBRE 2022

El Patronat de Turisme Costa Brava Girona, l’Agència Catalana de Turisme i els consells comarcals del Ripollès, la Cerdanya, la Garrotxa i l’Alt Empordà publiquen l’estudi sobre els patrons de mobilitat amb Flux Vision Tourisme d’Orange per al Pirineu de Girona, que analitza les dades de les quatre comarques que en formen part en el període comprès entre el març del 2019 i el febrer del 2020. 

L’estudi es va elaborar analitzant 130.000 connexions obtingudes de la xarxa de telefonia mòbil d’Orange (i d’altres operadores amb acords) abans de la pandèmia. L’objectiu era reduir el biaix en les dades provocat per la covid-19. Del total d’aquestes connexions, unes 55.700 les van fer visitants del Pirineu de Girona. Més de la meitat eren excursionistes (57,2 %), seguits pels turistes (36 %) i, finalment, pels habituals presents (6,8 %).

D’aquest treball es va concloure que els excursionistes predominen a totes les comarques (a la Cerdanya tenen un pes inferior als turistes, però per poca diferència). Al Ripollès i a la Garrotxa, el pes dels excursionistes és molt significatiu. D’altra banda, a la Cerdanya i a l’Alt Empordà, el pes dels turistes és més important i supera el 35 % del total de visitants de les dues comarques. A les tres comarques de l’interior (Cerdanya, Ripollès i Garrotxa) els visitants nacionals predominen i representen entre el 70 i el 90 %, mentre que a l’Alt Empordà els nacionals representen al voltant del 30 % dels visitants. És remarcable que aquells que venen de fora de Catalunya procedeixen principalment de Madrid, València i Saragossa. D’entre els estrangers, la nacionalitat que predomina més és la francesa a tot el Pirineu de Girona. Respecte a l’estacionalitat dels visitants, l’agost és el mes de més afluència a tot el territori, però amb més o menys variació segons la comarca. Respecte al perfil sociodemogràfic, a tot el territori hi ha més presència d’homes que de dones, mentre que la distribució per franges d’edat mostra una forta presència de famílies amb criatures i de persones més grans de 65 anys. Pel que fa als patrons de mobilitat, en general s’observa a tots els territoris analitzats que entre un 71 i un 85 % dels visitants solen pernoctar a la mateixa destinació que volen visitar. Alhora, amb els patrons de mobilitat nocturna i diürna es detecta una gran mobilitat entre comarques veïnes per part dels visitants.

L’estudi sobre els patrons de mobilitat Flux Vision Tourisme d’Orange per al Pirineu de Girona ha de permetre als agents turístics comarcals i locals conèixer millor els fluxos i els consums dels visitants per tal de desenvolupar estratègies de màrqueting i comunicació més específiques i fomentar la desestacionalització, la desconcentració i la diversificació de l’oferta de les destinacions.

Cliqueu per consultar l’estudi de patrons de mobilitat al Pirineu de Girona.

...