Notícia del Butlletí Agost 2016

Dades turístiques de l’estiu de 2016

Els hotels gironins reben ocupacions d’entre el 85% i el 90% a l’agost, mentre que el sector dels càmpings, apartaments i turisme rural té un creixement moderat.

Els hotels gironins de la zona de costa van complir les previsions del mes de juliol, amb prop del 80% d’ocupació, mentre que a l’agost s’han assolit xifres d’ocupació d’entre el 85 i el 90%, gràcies al repunt del mercat interior i l’estranger.

En relació amb els càmpings gironins, després de 7 anys de pèrdua de clients, al 2015 les reserves van augmentar un 3% d’acord amb les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), aquest any han continuat creixent. El mes d’agost quasi s’ha assolit una ocupació del 90% de les places.

Al juliol les ocupacions dels apartaments turístics gironins han estat d’entre el 75 i el 80% d’ocupació, que a l’agost ha arribat a ser d’entre el 90 i el 95%. Els apartaments turístics més sol·licitats són els de la Costa Brava i els de les zones de muntanya, amb un públic més aviat familiar i d’origen català, francès, holandès, alemany i anglès.

D’altra banda, el turisme rural ha constatat una recuperació amb xifres pròximes al 90% d’ocupació a les zones d’interior, i al 95% a les zones costaneres.

© 2020 Patronat de Turisme Costa Brava Girona