Notícia del Butlletí Gener 2019

Dades estadístiques de turisme 2018

La demarcació de Girona assoleix 7,8 milions de turistes (estrangers i nacionals) i més de 25,5 milions de pernoctacions en establiments reglats.

L’any 2018, Catalunya va rebre 19,1 milions de turistes estrangers —un 0,1 % més que el 2017— que van generar una despesa superior als 20.600 milions d’euros, xifra que representa un augment del 7,2 % respecte a l’exercici anterior. La despesa per persona i dia va ser de 187 euros, amb un increment superior al 10 %. Pel que fa al nombre de pernoctacions en establiments reglats hotelers i extrahotelers, a Catalunya es va situar en un total de gairebé 82 milions, amb un descens de l’1,3 % respecte al 2017. Pel que fa a mercats, cal destacar l’increment de les arribades de turistes procedents dels Estats Units, d’Irlanda i de Rússia.

Segons l’eina TDS, a la demarcació de Girona la xifra assolida va ser de 7,8 milions de turistes (estrangers i nacionals) i més de 25,5 milions de pernoctacions en establiments reglats, malgrat l’escenari polític que es viu a Catalunya i la recuperació d’altres destinacions del Mediterrani.

Com a dada positiva, cal remarcar l’increment que va experimentar la despesa del visitant estranger (un 7,2 % respecte al 2017), i també un lleu creixement en l’arribada de turistes procedents dels països de l’Est i dels Estats Units.

Pel que fa als ports de creuers de la Costa Brava, al llarg de l’any passat es van rebre 52.000 creueristes. El port de Palamós, amb 46.000 passatgers i 46 escales, es va posicionar com el més important de la Costa Brava, seguit pel de Roses, amb 5.200 passatgers i 8 escales.

L’Aeroport Girona-Costa Brava, finalment, va confirmar la línia de creixement general del territori amb 2.019.874 passatgers, xifra que suposa invertir la tendència negativa dels darrers exercicis amb un increment del 3,77 % respecte a l’any anterior.

© 2020 Patronat de Turisme Costa Brava Girona