Notícia del Butlletí Gener 2015

Dades estadístiques de turisme 2014

El 2014 Catalunya ha rebut 16,7 milions de turistes estrangers i la demarcació de Girona, més de 4,7 milions.

Lloret de Mar foto estadistiques

Segons dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, el 2014 Catalunya ha rebut 16,7 milions de turistes estrangers, un 7,2 % més que l’any 2013, que han generat una despesa per sobre dels 15.000 milions d’euros (un 6,1 % més que l’any anterior). En aquest sentit, Catalunya es consolida com la primera destinació de l’Estat espanyol pel que fa al nombre d’arribades de turistes estrangers i es consolida com una de les potències turístiques en l’àmbit europeu i mundial.

Pel que fa a la demarcació de Girona i a les marques Costa Brava i Pirineu de Girona, el 2014 s’han registrat més de 4,7 milions de turistes estrangers i més de 22 milions de pernoctacions, comptant els apartaments turístics regularitzats.

Per mercats, els turistes francesos continuen essent els que més visiten la destinació seguits pels britànics –que continuen la seva recuperació– i els alemanys.

© 2020 Patronat de Turisme Costa Brava Girona