Dades de turisme del 2022

La demarcació de Girona ha registrat 8,4 milions de turistes, que han generat 26,4 milions de pernoctacions l’any 2022, amb la qual cosa es milloren les dades de la temporada 2019.


El 2022 es va recuperar plenament l’activitat turística malgrat les múltiples incerteses i els esdeveniments inesperats que es van produir a escala mundial. 

El Patronat de Turisme Costa Brava Girona presenta el balanç de l’activitat turística a la Costa Brava i el Pirineu de Girona de l’exercici 2022 a partir de l’informe elaborat per l’Observatori del Departament d’Innovació Turística de la Fundació Eurecat a través de la plataforma TDS. L’any 2022 la demarcació de Girona va rebre 8.399.791 turistes (un 6,2 % més que el 2019), que van generar 26.476.861 pernoctacions, xifra que representa un increment del 2,4 % respecte del 2019. 

Per marques turístiques, la Costa Brava va registrar 7.357.483 turistes (+8,8 % respecte del 2019), que van generar 24.235.118 pernoctacions (+3,2 % respecte del 2019). Al Pirineu de Girona es van comptabilitzar 1.042.308 turistes (-8,8 % respecte del 2019), que van generar 2.241.743 pernoctacions (-5,5 % respecte del 2019). Aquesta darrera dada és negativa, ja que durant el primer trimestre de l’any encara hi havia restriccions per la pandèmia, fet que va afectar especialment les destinacions d’interior i muntanya durant la temporada de neu i esquí. 

Pel que fa als mercats de procedència, el mercat català i espanyol s’ha consolidat i ha esdevingut el primer mercat turístic per a les destinacions gironines. Pel que fa als mercats internacionals, cal destacar la recuperació del mercat francès, que s’equipara als valors del 2019, i l’augment de turistes del Benelux, especialment neerlandesos, que se situen com a segon mercat internacional, seguits dels d’Alemanya. El mercat britànic continua millorant lentament. Segons la procedència dels visitants, a la Costa Brava el mercat català, amb quasi deu milions de pernoctacions, va ser el primer per a la destinació. En segona posició es va situar el mercat francès, amb 4,9 milions de pernoctacions; en tercer lloc, el mercat de la resta de l’Estat, amb 3,1 milions de pernoctacions; en quarta posició, el neerlandès, amb 2,8 milions de pernoctacions, i en cinquena posició, l’alemany, amb 1,4 pernoctacions. El turisme britànic frega el milió de pernoctacions, de manera que és el sisè mercat per a la destinació.

Al Pirineu de Girona, el nombre de turistes per mercats confirma el pes del mercat català, amb 1,7 milions de pernoctacions, seguit pel mercat de la resta de l’Estat, amb 309.629 pernoctacions, i, en tercera posició, pel mercat francès, amb 80.937 pernoctacions. 

El 2022, la demarcació de Girona disposava de 269.332 places d’allotjament turístic reglat entre hotels, apartaments, càmpings i establiments de turisme rural. Els hotels són els establiments que van rebre més pernoctacions durant l’any a la Costa Brava (amb 10,9 milions de pernoctacions), seguits molt de prop pels càmpings (amb 10,1 milions de pernoctacions). Al Pirineu es va rebre la major part de pernoctacions als càmpings (1,2 milions de pernoctacions), per davant dels hotels (776.790 pernoctacions). La punta d’ocupació anual es troba al mes d’agost, en què a la Costa Brava es va assolir el 82 % i, al Pirineu de Girona, el 72 %.

Pel que fa a la mitjana de nits d’estada, a la Costa Brava es va situar en 3,3 nits, mentre que al Pirineu de Girona la mitjana global es va mantenir estable per a tots els tipus d’allotjament: 2,1 nits.

El 2022, l’Aeroport de Girona-Costa Brava va registrar 1.313.158 usuaris, dada que suposa un decrement del 32 % respecte del 2019, però que millora les dades del 2021, amb més d’un milió d’usuaris. 

És destacable la temporada de creuers que han tingut els ports de la Costa Brava l’any de la reactivació d’aquesta activitat. Els ports de Palamós i Roses han batut el rècord d’escales, amb un total de 63, amb l’arribada de 50.310 creueristes en 8 mesos de temporada.

...
...