Notícia del Butlletí Octubre 2013

Costa Brava Girona Trade Week

El sector turístic gironí adquireix coneixements de mercats i productes específics

Un centenar de professionals del turisme gironí van participar en l’acció promocional i comercial Costa Brava Girona Trade Week, organitzada pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona, amb l’objectiu d’ajudar les empreses turístiques gironines a crear producte específic i a comercialitzar en els mercats francès, alemany i rus. El programa va incloure tres conferències temàtiques simultànies dedicades al turisme de negocis, congressos i viatges d’incentius, al turisme actiu i natura, i a l’enogastronomia.

De gener a agost de 2013, el mercat francès —primer mercat emissor internacional per a la Costa Brava i el Pirineu de Girona— va créixer un 8% en nombre d’arribades a Catalunya, i un 27% pel que fa al volum de despesa. Les noves connexions del TGV que s’obriran a partir del 2014 milloraran el coneixement de la destinació al mercat francès.

Quant al mercat alemany, que aquest 2013 ha crescut un 19% a Catalunya, les dades posen de manifest que la marca Costa Brava és més coneguda que la marca Catalunya.

Josep Maria Perramon, delegat de l’Agència Catalana de Turisme a la Federació Russa i altres països de l’est d’Europa, va comentar que, en turisme rus, Catalunya només és superada per Turquia i Egipte, i que un 80% dels turistes russos arriben a través d’operadors turístics. La previsió de creixement del turisme rus a Catalunya l’any 2014 és del 20%.

A la tarda hi va haver una sessió de treball en xarxa (networking) dirigida únicament als membres dels clubs de màrqueting de producte del Patronat de Turisme.

Ramon Ramos, director del Patronat de Turisme, va manifestar que «hem de rejovenir la marca Costa Brava i donar-nos a conèixer com una destinació molt diversa en productes turístics específics i professionalitzada en el treball, això és, amb uns valors afegits als tradicionals de sol i platja».

A més de la jornada de formació es van organitzar dos viatges de familiarització temàtics al territori per a sis agents i operadors turístics.

© 2020 Patronat de Turisme Costa Brava Girona