Notícia del Butlletí Febrer 2018

Assemblees de clubs

Tres clubs de màrqueting de producte del Patronat —Turisme Esportiu, Salut i Benestar i Costa Brava Girona Convention Bureau— conclouen el cicle d’assemblees.

Al febrer, els associats dels clubs de màrqueting de producte de Turisme Esportiu, Salut i Benestar i Costa Brava Girona Convention Bureau del Patronat de Turisme Costa Brava Girona es van reunir per fer balanç de l’exercici 2017 i per planificar les actuacions que es duran a terme aquest any, d’acord amb les línies pactades en reunions de treball prèvies i amb el pressupost aprovat.

Les assemblees dels diferents clubs van consistir en una presentació a càrrec de representants tècnics del Patronat de Turisme que va anar seguida d’una sessió de networking.

© 2020 Patronat de Turisme Costa Brava Girona