Notícia del Butlletí Febrer 2010

Adhesió a l’Agència Catalana de Turisme

El Patronat de Turisme Costa Brava Girona s’adhereix a l’Agència Catalana de Turisme per a col·laborar en la promoció turística del conjunt del país.

El 29 de gener, el Teatre Nacional de Catalunya va acollir l’acte de presentació de l’Agència Catalana de Turisme, organisme de promoció turística de Catalunya al qual el Patronat de Turisme Costa Brava Girona està adherit.
Acompanyant el conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet, hi havia els representants dels organismes i entitats que, juntament amb la Generalitat, formen part de l’organisme: el Consell de Cambres de Catalunya, per part del sector empresarial, i els patronats de turisme de les diputacions de Girona, Lleida, Barcelona i Tarragona, a més del consorci Turisme de Barcelona, com a representants de les entitats locals. Durant la jornada, va celebrar-se la primera reunió del Consell de Direcció de l’ACT, que tenia per objectiu aprovar el pressupost de 2010 i determinar les actuacions del primer any de funcionament.

Enric Vilert, president de la Diputació del Girona i del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, acompanyat per Dolors Batallé, directora del Patronat de Turisme, van assistir a la primera reunió del Consell de Direcció i presentació de l’ACT.

L’Agència Catalana de Turisme va entrar en funcionament l’1 de gener de 2010 i substitueix el consorci de Turisme de Catalunya. El nou organisme neix amb els principis de codecisió i de cofinançament dels agents públics i privats. La voluntat de la nova agència és oferir un model de gestió de promoció turística amb un grau de participació activa del sector. L’ACT es crea amb l’objectiu de dotar el sector turístic d’un instrument de promoció més eficaç, que contribueixi a promocionar Catalunya com a destinació turística de referència internacional d’acord amb la seva diversitat, la seva qualitat i la seva rendibilitat social i econòmica. Aquest organisme és l’instrument que permet impulsar la promoció turística del país, cercant noves fórmules, amb l’adaptació a un mercat canviant, dins el marc del model turístic sostenible que volem per a Catalunya en els propers anys. L’ACT compta amb 24,6 milions d’euros d’aportació pública i privada per desenvolupar accions de promoció i comercialització amb l’objectiu ambiciós, segons el conseller Huguet, de doblar aquest pressupost el 2015.

© 2020 Patronat de Turisme Costa Brava Girona