Notícia del Butlletí Agost 2017

Memòria 2016

Es publica la Memòria 2016 del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, que recull l’activitat promocional de l’entitat.

El document és una síntesi de la feina feta durant el 2016 pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona, que ha consolidat l’organisme com la principal plataforma de promoció a l’exterior de l’oferta turística de la Costa Brava i el Pirineu de Girona.

L’entitat ha dut a terme prop de 600 accions promocionals, entre fires, presentacions, tallers, viatges de premsa, de familiarització i de bloguers, accions de màrqueting digital, jornades de formació, campanyes publicitàries i patrocinis, entre d’altres, que han permès assolir fites importants i millorar el posicionament de les destinacions i les empreses gironines.

La Memòria 2016, que s’estructura en sis capítols, segueix el mateix format que la de l’exercici anterior, gràficament i visualment. Podeu veure-la aquí.

© 2020 Patronat de Turisme Costa Brava Girona