Notícia del Butlletí Agost 2017

Club de Turisme Esportiu

La Costa Brava i el Pirineu de Girona es posicionen com a destinació de turisme esportiu.

Des del juliol, l’oferta esportiva gironina s’aglutina i es promociona internacionalment mitjançant el Club de Màrqueting de Turisme Esportiu de la Costa Brava i el Pirineu de Girona.

El Club de Turisme Esportiu, desè club de màrqueting de l’entitat, neix coincidint amb la proclamació de l’Any de la Bicicleta i la Sostenibilitat de la Costa Brava i el Pirineu de Girona i respon a una demanda específica del mercat turístic actual.

Aquest club té per objectiu generar noves oportunitats de negoci per a les empreses gironines i treballar per diferenciar la destinació Costa Brava d’altres destinacions competidores per mitjà de productes turístics esportius específics.

El Club de Turisme Esportiu s’ha endegat amb l’adhesió de 32 entitats i empreses, que permeten gestionar l’àmplia oferta esportiva de què disposa la demarcació de Girona i té un pla d’accions operatiu propi anual.

© 2020 Patronat de Turisme Costa Brava Girona